۱۳۸۷ بهمن ۹, چهارشنبه

سئوالات امتحان پایان ترم مبانی نظری معماری نیمسال اول 87 - 88

دانشجویان گرامی فقط به هشت سئوال از ده سئوال زير پاسخ دهيد: (هر سئوال 2 نمره دارد.)

  1. زیبایی در مکالمه های افلاطون را با زیبایی در کتاب ارسطو مقایسه نمایید.
  2. زیبایی و والایی را با توجه به اندیشه های کانت تعریف نمایید.
  3. تفکر مبتنی بر سنت را با تفکر مبتنی بر مدرنیته در چهار مورد مقایسه نمایید.
  4. برداشت های بنیادین سه گانه در مورد فضا را با توجه به معماری یونانی، معماری رومی و معماری مدرن شرح دهید.
  5. اندیشه های لوکوربوزیه و رابرت ونتوری را با توجه به دو کتاب تاثیر گذار آنها مقایسه نمایید.
  6. رویکرد شهرسازی ایران را با توجه به اندیشه های هانری استیرلن شرح دهید و مقطع خط تراز بصری شهر ایرانی را با شهر های دیگر مقایسه نمایید.
  7. سه مفهوم بنیادین معماری مطرح شده در " ده کتاب معماری" اثر ویتروویوس را شرح دهید.
  8. چهار مورد از مفاهیم معماری مطرح شده در آثار رم کولهاس را شرح دهید.
  9. رویکرد پدیدارشناسی را با رویکرد واسازی (شالوده شکنی) مقایسه نمایید.
  10. ویژگی های دوران پست مدرن را در هشت مورد فقط نام ببرید.