۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

بهتراست باقی بمانند...

سلام:
من می خواستم راجع به حذف نام برخی از دوستان صحبت کنم.با نهایت احترام به نظر دوستان واستاد گرامی می خواهم مانع حذف کردن نام دوستان شم .چون اولا حذف نام ها خیلی سودمند نیست خواهشمندم استاد محترم این میدان را باز بگذارند که اگر یک نفر حتی سالی یک بار هم توانست بتواند حرفی در این وب بزند ما باید سعی کنیم میدان را برای گفتگوی علمی وارسال مطالب باز بگذاریم .باور بفرمایید خود من چندین بار به سایت برای قراردادن عکسها ومطالب سفرم مراجعه کردم که متاسفانه به دلیل سرعت پایین اینترنت موفق به ارسال فایل نشدم.امروز که خبر حذف دوستان را شنیدم خیلی ناراحت شدم .در نهایت اگر استاد از حذف دوستان چشم پوشی کنند بسیار سپاسگذارم.