۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

سئوالات درس مبانی نظری معماری نیمسال اول 1388 - کارشناسی نا پیوسته آزاد قزوین

دانشجویان گرامی فقط به 7 سئوال از 9 سئوال زير پاسخ دهيد:
1. سه اصل معماری ویتروویوس را نام برده و هر یک را به اختصار شرح دهید. (3 نمره)
2. مراحل مختلف اساسی فضا در مسجد حیاط دار چهار ایوانی ایرانی را با توجه به دیدگاه هانری استیرلن شرح دهید. (3 نمره)
3. تفکر مبتنی بر مدرنیته را با توجه به اندیشه های دکارت، کانت و مارکس به اختصار شرح دهید. (3 نمره)
4. ارتباط بین بیرون و درون – خارج و داخل- را در تاریخ معماری با تاکید بر دوره معماری مدرن بررسی نمایید. (2 نمره)
5. اندیشه ی افقی را با توجه به دیدگاه ژیل دلوز شرح دهید و تاثیر آنرا در معماری فولدینگ بررسی نمایید. (3 نمره)
6. دو ساختار مهمی را که از معماری ایران قبل از اسلام بر معماری ایران بعد از اسلام تاثیر ویژه گذاشت، شرح دهید. (2 نمره)
7. معماری سنتی (کلاسیک) را با توجه به دیدگاه لوکوربوزیه در سه مورد نقد کنید. (3 نمره)
8. ویژگی های معماری پست مدرن را در سه مورد شرح دهید. (3 نمره)
9. یک مورد از مفاهیم معماری مطرح شده در اندیشه های آدولف لوس، میس وان در روهه و رم کولهاس را شرح دهید. (3 نمره)

شاد باشید