۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

سمینار آموزش معماری در اهواز

انجمن علمی معماری موسسه جهاد دانشگاهی خوزستان سمینار آموزش معماری را در روز 2 اردیبهشت 1389 برگزار می نماید.

برنامه سمینار:
سخنران اول: آقای دکتر سیروس باور با موضوع: تاریخچه ی آموزش معماری و روند  در ایران آن، ساعت 9:30 تا  10:30
سخنران دوم: آقای دکتر رضا بهبهانی با موضوع: علم و معماری، ساعت 11 تا 12

سخنران سوم: آقای دکتر امیر سعید محمودی با موضوع فرایند طراحی معماری، ساعت 14 تا 15
سخنران چهارم: آقای دکتر ایمان رئیسی با موضوع مقدمه ای بر شیوه های طراحی معماری امروز، ساعت 15:30 تا 16:30

گفتمان آزاد با حضور سخنرانان، ساعت 16:45 تا 17:45

مکان: اهواز، گلستان، بلوار فروردین، انتهای خیابان آبان، گیت بوستان