۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

نمایش فیلم های معماری در خانه هنرمندان ایران

به کوشش دوستان گرانقدرم، آقایان مهندسان بیژن شافعی و حمیدرضا ناصرنصیر برنامه ی ماهانه ی نمایش فیلم در خانه هنرمندان در سال 1389 هم ادامه خواهد یافت.
پنجشنبه 30 اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران ساعت 17 سه فیلم مسجد امام اصفهان، کتابخانه ملی فرانسه و موزه که برانلی با ترجمه فارسی نمایش داده می شود.