۱۳۸۹ تیر ۱۳, یکشنبه

سئوالات امتحان پایان ترم درس مبانی نظری معماری، کارشناسی معماری، نیمسال دوم 1388

دانشجویان گرامی فقط به 5 سئوال از 7 سئوال زير پاسخ دهيد: (هر سئوال 4 نمره دارد.)

1. زیبایی در مکالمه های افلاطون را با زیبایی در کتاب ارسطو مقایسه نمایید.
2. مفاهیم بنیادین معماری مطرح شده در " ده کتاب معماری" اثر ویتروویوس را شرح دهید.
3. دو ساختار مهمی را که از معماری ایران قبل از اسلام بر معماری ایران بعد از اسلام تاثیر ویژه گذاشت، شرح دهید.
4. سیر تحول مسجد را با توجه به ویژگی های معماری ایران شرح دهید.
5. تاثیر اندیشه های دوره رنسانس را بر آثار معماری آن دوره شرح دهید.
6. پنج نظم معماری کلاسیک را با پنج اصل لوکوربوزیه مقایسه نمایید.
7. مختصری از اندیشه های رابرت ونتوری در کتاب پیچیدگی و تضاد در معماری را شرح دهید.


شاد باشید