۱۳۸۷ مهر ۶, شنبه

آغاز

این وبلاگ جهت پشتیبانی دروس تئوری من در دانشگاه آزاد قزوین راه اندازی شده است. این ترم دروس مبانی نظری معماری و آشنایی با معماری معاصر را تدریس خواهم نمود و امیدوارم این فضای مجازی بتواند مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا نام این وبلاگ با الهام از رشته ای به این نام در مقطع دکتری معماری گرفته شده است. دوست بسیار گرامی ام، آقای دکتر محمد قاری پور در دانشگاه جورجیا تک در شاخه ی "تاریخ، تئوری و نقد" دکتری معماری می خواند.