۱۳۸۷ مهر ۲۶, جمعه

منابع تکمیلی - افلاطون

افلاطون، دومین فیلسوف از فیلسوفان سه گانه (سقراط، افلاطون، ارسطو)
یکی از بزرگترین فلاسفه جهان، متولد آتن، در بیست سالگی به شاگردی سقراط رفت که 10 سال ادامه پیدا کرد، بعد از اعدام سقراط آتن را ترک کرد، بعد از سفرهای طولانی به شهرهای مختلف یونان و کشورهای مختلف به آتن بازگشت و مدرسه فلسفی خود را در 40 سالگی به نام آکادمی تاسیس کرد، افلاطون تا سن 80 سالگی به تدریس در آکادمی پرداخت.

تالیفات:
8. مدافعات سقراط -اینجا- حجم 109 کیلوبایت

مقالات:
9.فتحی*، حسن، دیالکتیک** در فلسفه افلاطون، -اینجا- حجم 204 کیلوبایت
10.تقی زاده داوری، محمود، بررسی اشتراکات و افتراقات در فلسفه اجماع افلاطون و فارابی،-اینجا-حجم 207 کیلوبایت
11. احمد زاده***، شیدا، کلام محوری عشق در اندیشه فلسفی افلاطون، -اینجا- حجم 193 کیلوبایت

* استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز
** دیالکتیک: واژه ای یونانی به معنای، گفتگو، بحث از طریق پرسش و پاسخ، جدل، طرز بیان، استدلال بر پایه اصل عام
*** دکتری ادبیات انگلیسی از دانشگاه لستر انگلیستان