۱۳۸۷ آذر ۱, جمعه

پيشكسوتاني كه به تهران مدرن شکل دادند

به خواسته دوستان همكلاسي، تمامي مقالات اسكن شده كه با عنوان "مطالعه تكميلي" در وبلاگ ارائه شده بودند، با كيفيت بهتر و لاجرم حجم بيشتر! براي دانلود بارگزاري شده اند. براي دريافت مي توانيد به پست هاي قبلي وبلاگ، و يا در اينجا ،‌ پوشه "مقالات معماري" مراجعه كنيد.
* كپي مقالعه "پيشكسوتاني كه به تهران مدرن نقش دادند"، نوشته "خانم مينا معرفت" نيز در جلسه آينده ارائه خواهد شد.