۱۳۸۷ آذر ۱۰, یکشنبه

مطالعه تکمیلی

مقالات فوق به منظور مطالعه خارج از بحث! جلسه قبل کلاس "مبانی نظری معماری"، پیرامون اندیشه های "ژاک دریدا"، "میشل فوکو" و نیز "علم نشانه شناسی" ارائه شده اند.

27. اریبون، دیدیه، شبح های مارکس، ترجمه حق شناس، تراب -اینجا- حجم 115 کیلوبایت
متن فوق به معرفی یکی از کتابهای ژاک دریدا به نام "شبح های مارکس" منتشر شده در پاریس می پردازد، و دیدگاه های دریدا را در این کتاب مورد تفسیر قرار می دهد.

28. شاکری، احسان، میشل فوکو و انقلاب ایران -اینجا- حجم 641 کیلوبایت
متن فوق به بررسی ی اندیشه ها و تفکر میشل فوکو، که در کتاب او با نام "ایرانیان چه رویایی در سر دارند؟" ترجمه حسین معصومی همدانی، می پردازد. فوکو در این کتاب به بررسی و ساختار قدرت که تعریفی دوباره پیدا کرده اند می پردازد، "او قدرت را نه در دست حاکمان و تملک شخصی آنان می داند بلکه، قدرت را به عنوان سلسله اعصاب یک جامعه که در اختیار یک گروه یا شبکه خاصی نیستند معرفی می کند ..."

29. اکو، امبرتو، از نشانه شناسی تا تفسیر متن، گروه اندیشه روزنامه ایران -اینجا- حجم 103 کیلوبایت
امبرتو اکو از اساتید فلسفه، اهل ایتالیا. شهرت او بیشتر به این خاطر است که توانست به چشم انداز تازه ای در علم نشانه شناسی دست یابد، وی با تمایز بخشیدن به میان "نشانه شناسی دلالت" و "نشانه شناسی ارتباطی" تعاریف نوینی از سیستم های ارتباطی ارائه داد.