۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه

خبرنامه

به اطلاع دانشجویان محترم کلاس بعدازظهر مبانی نظری معماری می رسانم که به علت یک قرار مهم در تهران، کلاس ساعت 14 تا 17 فردا دوشنبه 9-10-87 تشکیل نمی شود. لذا درخواست می شود که در کلاس صبح این درس از ساعت 8 تا 11 شرکت نمایید.

ضمنا به اطلاع می رسانم که فردا آخرین مهلت تحویل نوارهای پروژه پایان ترم می باشد.