۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

نمونه سئوالات درس معماری معاصر در ترم های پیش

1. مدرسه ی معماری AA لندن را با چهار ویژگی توصیف نمایید.
2. چهار مورد از ویژگی های قصر بلورین اثر ژوزف پاکستن را نام ببرید.
3. موزه ی گوگنهایم بیلبائو را با نمازخانه ی رنشان مقایسه کنید.
4. معماری مدرن متاخر Late Modern را توصیف نموده، دو اثر شاخص معماری این دوره را نام ببرید.
5. معماران یا هنرمندان ستون راست بر کدام یک از معماران ستون چپ تاثیر گذاشتند:
a: فرانک لوید رایت i: فرشید موسوی
b: لوکوربوزیه j : پیتر آیزنمن
c: جان هیدک k: آلوار آلتو
d: میس وندرو m: تادائو آندو
e: جیووانی پیرانزی n: ذاها حدید
f: کازیمیر مالویچ o: نادر اردلان
g: رم کولهاس p: فیلیپ جانسون
h: لویی کان s: دانیل لیبسکیند
6. معماری بن فکن (Deconstruction) را با معماری پیشرفته(Hightech) مقایسه کنید و از هر نوع معماری دو اثر نام ببرید.
7. گرایش بروتالیسم در معماری معاصر را شرح دهید.
8. نویسنده ی کتاب های زیر را نام برده و هر یک را به اختصار، توصیف کنید:
الف: به سوی یک معماری
ب: پیچیدگی و تضاد در معماری
ج: معماری پرش کیهانی
د: حس وحدت
9. رویکرد معماری معماران زیر را نام ببرید: (مثال: لوکوربوزیه: معماری مدرن)
لویی سالیوان/ شیگرو بان/ آلدو روسی/ گرگ لین
برنارد چومی/ فرهاد احمدی/ فرانک گری/ گابریل گورگیان
10. دو ویژگی برجسته ی آثار معماری مهدی علیزاده و بهرام شیردل را به تفکیک نام ببرید.
11. مدرسه ی معماری باهاوس را با چهار ویژگی توصیف نمایید.
12. چهار مورد از ویژگی های ساختمان شورای شهر سایناتسالو را نام ببرید.
13. موزه ی گوگنهایم بیلبائو را با مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو مقایسه نمایید.
14. معماری فولدینگ Folding را با توجه به اندیشه های ژیل دلوز توصیف نموده، دو اثر شاخص این جریان معماری را نام ببرید.
15. گرایش پنج معمار نیویورکی در معماری معاصر را شرح دهید.
16. رویکرد معماری معماران زیر را نام ببرید: (مثال: لوکوربوزیه: معماری مدرن)
آدولف لوس/ دانیل لیبسکیند / بن ون برکل/ برنارد چومی/
علی اکبر صارمی/ کریم طاهر زاده بهزاد/ رضا دانشمیر / آندره گدار
17. معماری لوکوربوزیه و هادی میرمیران چه وجه اشتراکی با هم دارند؟ در دو مورد شرح دهید.
18. مهمترین ویژگی های دوران انقلاب صنعتی را نام ببرید؟( چهار مورد )
19. وجوه اشتراک آثار پرویز تناولی، حسین زنده رودی و کامران دیبا در چیست؟ شرح دهید.
20. خانه شیشه ای فیلیپ جانسون را با خانه ی شیشه ای دیگر زینی زینول مقایسه نمایید.
21. دو مورد از مفاهیمی را که رم کولهاس در معماری دهه آخر قرن بیستم مطرح کرد، نام ببرید و یکی از آنها را به اختصار شرح دهید.