۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

نظرخواهی

لطفا به پرسش های زیر پاسخ دهید:

مهم ترین ویژگی های کلاس آشنایی با معماری معاصر و مبانی نظری معماری ترم جاری را نام ببرید؟
جنبه های منفی موجود در این کلاس را نام ببرید؟
چه پیشنهادی برای بالاتر بردن کیفیت کلاس دارید؟
آیا مدرس تسلط کافی بر مباحث درس را داشته و توانسته سطح دانش شما را بالاتر ببرد؟

توجه: مطرح کردن نظر و نقد کلاس در نمره ی فعالیت کلاسی شما تاثیر دارد.