۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

آگاهی نامه


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس معماری معاصر می رسانم که آقای مهندس ابوالفضل حبیبی پس از امتحان، CD فیلم های کوتاه را بین ساعت 15:30 تا 16:30 در طبقه همکف دانشکده از شما دریافت می نمایند.

ضمنا CD فیلم کوتاه فقط در این روز تحویل گرفته می شود.

روش ارزش گذاری به شرح زیر می باشد:
فعالیت های کلاسی و وبلاگی: 1 نمره
فیلم کوتاه: 3 نمره
امتحان پایان ترم: 16 نمره ( 8 سئوال 2 نمره ای)