۱۳۸۷ اسفند ۹, جمعه

آگاهی نامه

به آگاهی دانشجویان محترم درس مبانی نظری ترم جاری می رسانم که به علت برگزاری هم اندیشی " چند صدایی در هنر ایران" در روز یکشنبه 11 اسفند ماه، امکان حضور در دانشکده برایم فراهم نیست.