۱۳۸۷ اسفند ۱۶, جمعه

کنفرانس طراحي و معماري داخلي در تبريز بر گزار مي‌شود

دومين کنفرانس سراسري طراحي و معماري داخلي با محوريت فضاهاي مسکوني در تبريز برگزار مي‌شود.

دومین کنفرانس با هدف قرار دادن موضوع طراحی و معماری داخلی فضاهای مسکونی، سعی در تخصصی تر نمودن مباحث و دستیابی به نتایج مطلوب در ارتباط با موضوع کنفرانس دارد. از این رو محورهای زیر با رویکرد فضاهای مسکونی مطرح شده است:
- مبانی، اصول و تاریخ معماری داخلی
- هویت و فرهنگ ایرانی در معماری داخلی
- نیاز هارمونی در فضاهای داخلی
- خلاقیت و نوآوری در طراحی داخلی
- سازماندهی در معماری داخلی سنتیمهلت ارسال چکیده مقالات تا 25 اسفندماه 1387 تمدید شد