۱۳۸۸ آبان ۲۹, جمعه

سفر

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رسانم که کلیه کلاس های من در روز های جمعه 6، یکشنبه 8 و دوشنبه 9 آذر ماه 1388 تشکیل نمی شود. جلسات جبرانی در صورت نیاز اعلام خواهد شد.

"گر مرد سفر کند پسندیده شود/ خاک قدمش سرمه ی هر دیده شود
یک رنگ تر از آب ندیدم رنگی/ یک جا که بماند گندیده شود"