۱۳۸۸ آبان ۲۹, جمعه

یک هفته فرصت برای نویسندگان بدون نوشته!

با توجه به آمار بدست آمده از پرسش" آیا موافق هستید که نویسندگان تزیینی از این وبلاگ حذف شوند؟"، 41 نفر آری (75%)، 11 نفر خیر (20%) و 2 نفر بی تفاوت (3%)، به اطلاع کلیه دوستان می رسانم که یک هفته برای ارسال نخستین نوشته ی شما زمان در نظر گرفته شده است. پس از آن نام نویسندگانی که تا آخر هفته نوشته ای در وبلاگ نداشته باشند، از فهرست نویسندگان وبلاگ پاک خواهد شد.