۱۳۸۸ بهمن ۵, دوشنبه

سئوالات آزمون پایان ترم درس آشنایی با معماری جهان نیمسال اول 1388

1- نقش آب در شکل گیری تمدن ها، با تاکید بر تمدن ایران، را شرح دهید.
2- زیگورات چغازنبیل را با چهار ویژگی توصیف نمایید.
3- سیر تحول مقبره های مصر را شرح دهید و از هر دوره یک نمونه را نام ببرید.
4- مجموعه تخت جمشید را با چهار ویژگی توصیف نمایید.
5- چهار از بناهای زیر را در دو سطر معرفی نمایید:
چهار طاقی، استوپا، پاگودا، مقبره صخره ای، آگورا، زیگورات
6- ویژگی های معماری مجموعه موهنجو دارو را در چهار مورد نام ببرید.
7- شیوه های معماری یونان را به اختصار تعریف کنید. (سه نظم کلاسیک یونان)
8- مهمترین ویژگی معماری روم در مقایسه با معماری یونان و معماری مصر چیست؟ شرح دهید.
9- رابطه ی انسان با خدا را در سه دوره ی یونان باستان، قرون وسطی و رنسانس مقایسه کنید و تاثیر آن را در معماری این سه دوره توضیح دهید.
10- معماری گوتیک را با سه ویژگی توصیف نمایید و یک بنای شاخص آن را نام ببرید.
11- سیر تحول کلیسای سن پیترو (رم) را با ذکر نام معماران آن، توضیح دهید.
12- سبک شمالی و سبک جنوبی را در معماری چین مقایسه نمایید.