۱۳۸۸ بهمن ۳, شنبه

درباره این ساختمان چه میدانید؟


این بنا کلیسایی است در مرکز شهر برلین در کشور آلمان.همچنان که مشاهده می فرمایید طراح با نگرشی نوین به عملکرد فضا
به طور کل تمام اصول طراحی کلیسا که امروزه رایج است را نادیده گرفته وبا استفاده از شیشه های رنگی در بدنه سیمانی ساختمان
حالتی روحانی را در داخل ایجاد نموده و حس کنجکاوی برای رهگذران خارج بنا رابه نوعی تحریک کرده.لازم به توضیح است در فاصله بیست قدمی این کلیسا ،کلیسای دیگری با قدمت 450 سال وجود دارد که از آثار تاریخی کشور آلمان محسوب میشود و این بنای سیمانی تضاد شدیدی را در مورد تعریف کلیسا در ذهن بیننده به وجود می آورد.