۱۳۸۷ آبان ۴, شنبه

ریشه های معماری مدرن

از سال 1851سبك زندگي كلاسيك بود ولي مبلمان در حال تغيير و نو شدن بود و اين امر ايجاد دوگانگي ميكرد . براي رفع اين مشكل هنرمندان‌ ؛ فلاسفه و معماران تصميم ميگيرند رابطه با گذشته را قطع كنند و فقط به آينده بنگرند .
چند جمله از بزرگان معماري مدرن - آوانگاردها (كساني كه پيشرو بودند) :


لوكوربوزيه : ( 1887- 1965 )
Le Corbusier


عصر مهمي آغاز شده است ،روحيه جديدي به وجود آمده است و سنتها و رسوم باعث سركوب معماري شده اند . سبكها دروغ اند عصرها متعلق به ما و سبك متعلق به آن است و بايد روز به روز نو شوند.


لودويگ ميس وندر روهه : (1886-1969)

Ludwig Mies van der Rohe
نه ديروز ، نه فردا ، بلكه فرم را تنها در همين امروز ميتوان معين ساخت .
هانس مير :(1954-1889)
Hannes Meyer
هر عصري فرم جديد خود را مي طلبد و رسالت ما ست كه به دنياي جديد شكلي جديد با معاني امروزي بدهيم ، اما دانش ما از گذشته باري است كه بر دوش ما سنگيني ميكند .

آنتونيو سانـت اِ ليا (1916-1888)
Antonio Sant'Elia
(يكي از كساني كه در جنبش فوتوريسم كار ميكرد و خيلي زود از دنيا رفت ، او كه نابغه اي بسيار عجيب بود اگر زنده مي ماند ممكن بود در معماري تغيير و تحول زيادي بوجود آورد )


معماري با سنت قطع رابطه ميكند ، ضرورت ايجاب ميكند كه معماري دوباره از اول آغاز گردد . تضاد شديد بين دنياي قديم و دنياي مدرن با چيزي مشخص مي شود كه تا پيش از اين وجود نداشت .از جملات و نظرات معماران فوق چنين نتيجه مي توان گرفت كه همه آنها به اتفاق دغدغه اين نو شدن رو داشتند و به طور جمعي تصميم ميگيرند كه ارتباط با گذشته رو قطع كنند و كاملا به آينده و به چيزهاي جديد فكر كنند .

از طرف ديگه موازي اين مسئله در اوايل دهه اول قرن بيستم يك انقلابي هم در سيستم هنر هاي تجسمي پيش اومد كه سعي شد به جاي نمايش اشياء واقعي به ارائه اشياء انتزاعي پيش ببرند . از اين دوره به بعد هنرمندان سعي ميكنند به سمت انتزاع و تجريدي شدن بيشتر پيش بروند . يكي از جنبشهايي كه خيلي در رشد و شكوفايي هنر مدرن نقش داشت جنبش كوبيسم بود .


نهضت هنر و توليدات صنعتي در انگلستان
the application of science and art to industrial purposes

يكي ديگر ازاين نهضت ها نهضت هنر و توليدات صنعتي در انگلستان بود . در اثر حمايتهاي پرنس آلبرت همسر ملكه ويكتوريا از پيشرفتهاي صنعتي كرده بود ، نمايشگاههاي متعددي ازوسايلي كه به سبك جديد توليد مي شد در انگلستان برگزار شد و به نوعي هدف اين نهضت برقراري آشتي بين هنر و صنعت بود .


ورك بوند WERKBUNDجنبش مهم ديگر جنبش ورك بوند WERKBUND است .
ورك بوند نهضتي است در آلمان كه توسط هرمان موته سيوس ، يكي از معماران برجسته آلماني پايه گذاري مي شود .

اين نهضت در واقع نهضت هنر و توليدات صنعتي در انگلستان رو نقد ميكند كه چرا در حالي كه از شيوه صنعتي توليد مبلمان استفاده ميكنيم بايد از طرحهاي قديم استفاده كنيم ؟ و بهتر است كه فرم و روش توليد با هم همخوان باشد .Hermann Muthesius
موته سيوس در تشكيل اين نهضت ازتخصصهاي مختلف دعوت مي كند ، معمار ، نويسنده ، نقاش و صنعتگر .
هدف جنبش ورك بوند بالا بردن كيفيت فراورده هاي صنعتي بود .


فوتوريسم Futurisme


فوتوريسم متشكل از كلمه «فوتور»(future) به معناي آينده و در كل به معناي «آينده نگري»است
اين مكتب در سال 1909 با بيانيه فيليپو توماسو مارينتي (Filippo Tommaso Marinetti) به عنوان نظريه پرداز و بنيانگذار فوتوريسم در ايتاليا بنا نهاده شد .
بحث اصلي در فوتوريسم پويايي ، حركت و سرعت بود و سمبل كار آنها ماشين بود و سعي داشتند همه چيز را به سمت ماشيني شدن ببرند .
سانت اِليا ميگويد : ما اعلام ميكنيم كه عظمت و شكوه دنيا با زيبايي تازه اي غنا يافته است ، اين زيبايي تازه را سرعت پديد آورده است

دستيل De Stijl

نهضت بعدي نهضت دستيل De Stijl نام دارد كه در هلند پايه گذاري شد
پايه گذاران اين مكتب دو تن از نقاشان برجسته دوران مدرن بودند:

پيت مندريان Piet Mondrian
تئوان دوئسبرگ Theo Van Doesburg


در سال 1917 اين جنبش شكل گرفت ، هدف اساسي اين بود كه به انتزاع ناب برسيم و بر آن نام پلاستيسيسم نهادند يعني به هنري برسيم كه كاملا انتزاعي باشد و هيچ مثل و مانندي در دنياي خارج نداشته باشد .اصول خاصي هم داشتند :
فقط از خطوط عمودي و سه رنگ اصلي استفاده شود .


اين زبان نهضت دستيل دريك اثر معماري بنام
خانه ريتولد Rietveld house توسط معماري
بنام شرودر Schröder ساخته شد ..
كانستراكتيويسم Constructivism

نهضت بعدي كانتراكتيويسم است كه از روسيه شروع شد ، بعد از انقلاب بلشويكي تحت انديشه هاي ماركس و انگلس ، لنين به پيروزي رسيد و با انقلاب اكتبر 1917 روسيه ، اتحاد جماهير شوروي بوجود آمد .
با انديشه هاي افراط و تفريطي ديدگاههاي لنين و استالين نهضت كانتراكتيويسم بوجود آمد كه به مسائل واقعيتگرا علاقمند بودند .


كانستراكتيويسم به معني سازندگي است و هنرمنداني كه در اين مكتب كار ميكردند دو هدف را دنبال ميكردند : اول اينكه هنر ناشي از الهام دروني نيست ، بلكه بايد آگاهانه بوجود بيايد . ودوم اينكه تقليد از طبيعت را به هيچ صورت جايز نمي دانستند .
معمار شاخص اين نهضت آرشيتكتي بود به نام تاتلين Tatlin كه بناي معروفي دارد بنام اينترناسيونال سومThird International


اين نهضتها در جاهاي مختلف دنيا به موازات هم پيش رفت و پايه اي شد براي شكل گيري هنر مدرن ..