۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه

خلاصه مطالب جلسه سوم معماری معاصر

"قرن نوزدهم عرصة گسترده ای از کالاهای اساسی را که پیش از آن هرگز شناخته نشده بودند، نشان می دهد. اندیشه آن قرن در به دست آوردن برتری عقلانی به کل جهان متمرکز بود ... در عین حال قرن نوزدهم در نوعی تیرگی احساسات گنگ به سر می برد. قرن نوزدهم بین جریانهای گوناگون که کاملاً کورکورانه در تمام جهات به آن دست می یافت، دست و پا می زد. قرن نوزدهم رهایی اش را با فرار از گذشته جست و جو می کرد ..." بهبود بخشیدن به این دوگانگی در اندیشه و احساس، هدف اساسی جنبش مدرن در هنر و معماری بود. (شولتز، فصلنامه ما، شماره یک، ص 105)
لوکوربوزیه: "عصر مهمی آغاز شده است. روحیه جدیدی به وجود آمده است ... سنت ها و رسوم باعث سرکوب معماری شده اند. سبک ها دروغ اند ... عصر متعلق با ما و سبک متعلق به آن، روز به روز معین می شوند."
میس وندرو: "نه دیروز نه فردا ، بلکه فرم را تنها در همین امروز میتوان معین ساخت"
هانس مایر: " هر عصری فرم جدید خود را می طلبد. رسالت ماست که به دنیای جدید، شکلی جدید با معانی امروز بدهیم. اما دانش ما از گذشته باری است که بر دوش ما سنگینی می کند ..."
آنتونیوسانت الیا: " معماری با سنت قطع رابطه می کند؛ ضرورت ایجاب می کند که معماری دوباره از اول آغاز گردد ... تضاد شدید بین دنیای قدیم و دنیای مدرن با چیزی مشخص می شود که پیش از این وجود نداشت ..."(شولتز، معماری ایران، شماره یک، ص 100 تا 106)
انقلاب بصری در دهه اول قرن بیستم درهنرهای تجسمی روی داد. عدول از نمایش واقع بینانه اشیاء زندگی روزمره. کوبیسم ← دید به شئی از چند نقطه بطور همزمان ↓ فرم آزاد → درتضاد با نقش سنتی → انتزاع * بازگشت به اشیاء ← شیء و روابط بین اشیا
پل کله: " هنر آنچه را که رویت پذیر است باز گو نمی کند، بکله رویت پذیر می سازد."
کنستانتین برانکوزی:"سادگی در هنر، هدف نیست بلکه هنر زمانی به دست می یابد که انسان به مفاهیم واقعی اشیاء نزدیک شده باشد. در 1912 ← بطری در فضا می کشفد – بوچونی – اساسی ترین خصیصة جهان هر شیء در تعامل آن با زمین و آسمان نهفته است.

هنر و تولیدات صنعتی در انگلستان:
در اثر حمایت پرنس آلبرت همسر ملکه ویکتوریا از پیشرفت های صنعتی نمایشگاه های متعددی در لندن برگذار شد. آشتی بین هنر و صنعت. تاسیس موزه ویکتوریا و آلبرت، انجمن هنر و تولیدات صنعتی، مدارس هنری.

ورکبوند:
در آلمان بانی ورکبوند هرمان موتسیوس، نقد تقلیدهای رایج از کارهای دستی در صنایع ← پایه گذاری ورکبوند← مرکب از صاحبان صنایع، هنرمندان ، معماران و نویسندگان هدف: اعتلای کیفیت فرآورده های صنعتی بود. هانری وان ده ولد، پیتر بهرنس، والتر گرو پیوس، میس وندرو در آن شرکت داشتند.
پیتر بهرنس ← شرکت آ. ا. گ. ↓ سه معماردر دفتر او کار کردند: گرو پیوس، میس وندرو، لکوربوزیه
برجسته ترین اقدام ورکبوند: برگزاری نمایشگاه در 1914 در شهرکلن بود. ← کوی وایسنهوف 1927 در اشتوتگارت نتیجه همکاری معماران و طراحان صنعتی در آلمان. همچنین میس وندرو از طرف ورکبوند برای طراحی غرفه آلمان در نمایشگاه 1929 بارسلون اسپانیا انتخاب شد.

آرنوو: لغت فرانسوی آر نوو ← هنرنو ← در بلژیک و اروپا. قهرمان این نهضت: هانری وان ده ولد

ویکتور اورتا: مشخصه کارهایش: طرح های منهی وارو درهم رونده ای که به صورت گیاهان خزنده در هم پیچ و تاب می خورد. ↓ طراحی نرده ، سرستون شبکه جلو پنجره
ویوله لودوک: معمار و نظریه پرداز فرانسه: کتاب مشهور : رسالاتی در باب معماری ← صداقت در معماری - برنامه ها و نیازهای ساختمان - فن ساختمان تبلیغ کردن استفاده ای آهن.

اتو وگنر: و مکتب معماری وین "هنرمند باید آنچه را عموم باید دوست داشته باشند بیافریند نه آنچه را ایشان دوست دارند." توجه به نقش آوانگارد تاثیر اندیشه های سوسیالیستی اثر برجسته او: بانک وین 1905 مسئله مهم در فضای داخلی : استفاده از آهن و شیشه به حداقل رساندن ستونها

آدولف لوس: مخالفت شدید با تزینیات "تزیین جنایت است" ← مقاله: تزیین و جنایت در 1908 لوس معتقد است معماری فقط در دو مورد می تواند به هنر نزدیک شود: طرح مقبره ها و طرح بناهای یاد بود. در موارد دیگر چون معماری باید به عملکرد و مقصودی پاسخ دهد در مرحله هنر قرار نمی گیرد. دو ویژگی آثار لوس: - اجتناب از طرح های معمول زمانه - عریان ساختن معماری چنان که واقعاً هست.

والتر گورپیوس: در سال 1907 در دفتر بهرنس کار می کرد. شف آتلیه مهمترین اثر آغازین او ← کارخانه کفش فاگوس 1918 سرپرست مدرسه هنری ← تبدیل به مدرسه باهاوس دروایمار طراحی ساختمان مدرسه باهاس در سال 1926

کوبیسم : ← پل سزان ↓ تمام فرم های طبیعت به استوانه و کره و مخروط قابل تجزیه اند. ↓ براک و پیکاسو ↔ لکوربوزیه کوبیسم در معماری بیشتر مصداق داشت تا در نقاشی چون معماری بعد زمان را هم دارد. ↓ شکستن عملکردها در احجام مختلف ↓ پیروی فرم از عملکرد.

فوتوریسم: پویایی، حرکت، سرعت و بررسی تاثیر زمان در حجم و فضا پدیده های علم و صنعت از آهن و شیشه و سیمان تا کارخانه برق و اتومبیل انگیزه حرکت فوتوریست ها بود. "ما اعلام می کنیم که عظمت و جلال دنیا با زیبایی تازه ای غنا یافته است؛ این زیبایی تازه را سرعت پدید آورده است." معمار معروف: آنتونیو سانت الیا ← خانه گرادنیاتا، 1914 مجسمه ساز : اومبرتوبوچونی ← بطری در فضا می شکند 12-1911

کنستروکتیوسیم: از روسیه شوروی آغاز شد. زادة انقلاب اکتبر 1917 روسیه بود. کنستروکتیوسیم: یعنی سازندگی دو منظور: - هنر ناشی از الهام درونی نیست بلکه باید آگاهانه بوجود آید. - تقلید از طبیعت به هیچ صورت پذیرفته نیست معمار معروف: تاتلیت ← بنای یاد بود انترناسیونال سوم در 20-1919 کازیمیر ماله ویچ ← ماکت معمار ساخت: آرشیتکتونن
ویژگی: ترکیب حجم ها و فضاها بدین صورت و با مواد مختلف.

دستیل: در سال 1917 شکل گرفت پایه گذار تئووان دویسبرگ موندریان تاکید بر انتزاع خالص در معماری خانه ریتوله ،شرودر ،