۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

آگاهی نامه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس مبانی نظری معماری می رسانم که تاریخ ارسال متن پیاده شده ی نوارها و تایپ شده ی آنها روز شنبه 21 دیماه 1387 می باشد. لطفا تا پایان این روز فایل ها را به آدرس imanraeisi@gmail.com ارسال نمایید.

موارد مهم:
متن با نرم افزار word و با فونت رویا شماره 14 در قطع A4 تنظیم شود.
متن تا حدی که ساختار آن تغییر اساسی نکند، قابل ویرایش است و ترجیحا کلمات محاوره ای و جملات ناقص را کامل نمایید.
موارد تحلیل متعاقبا اعلام خواهد شد.
تاریخ ارسال تحلیل ها تا 30 دیماه 1387 می باشد.
به ایمیل هایی که بعد از تاریخ های مشخص شده ارسال شود، نمره ای تعلق نخواهد گرفت.
هر ایمیل که دریافت شود، یک ایمیل در پاسخ خواهم فرستاد که پروژه دریافت شده است. اگر چنین ایمیلی را پس ازدو روز دریافت نکردید، مجددا فایل را میل نمایید.

موفق باشید.